O nas

Magdalena  Zięba
Przewodnicząca WRSS WIMiR

Studentka V roku Mechaniki i Budowy Maszyn
Rada Wydziału
Koordynator Balu Mechanika

magdalena.zieba@samorzad.agh.edu.pl

Martyna Świerczyńska
Zastępca Przewodniczącej WRSS WIMIR

Studentka III roku Mechaniki i Budowy Maszyn
Rada Wydziału
Koordynator ds. mediów

martyna.swierczynska@samorzad.agh.edu.pl

Krzysztof Dybała
Członek samorządu

Student IV roku Inżynierii Mechatronicznej
Rada Wydziału
Koordynator Rajdu Mechanika

krzysztof.dybala@samorzad.agh.edu.pl

Marta Falińska
Członek samorządu

Studentka IV roku Inżynierii Akustycznej
Koordynator Pucharu Dziekana

marta.falinska@samorzad.agh.edu.pl

Grzegorz Gucwa
Członek Samorządu

Student IV roku Inżynierii Mechatronicznej
Koordynator Rajdu Mechanika

grzegorz.gucwa@samorzad.agh.edu.pl

Krystian Kotarzewski
Senator WIMiR

Student II roku Inżynierii Mechanicznej i Materiałowej

krystian.kotarzewski@samorzad.agh.edu.pl

Sebastian Paluch
Członek samorządu

Student IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn
Koordynator Pucharu Dziekana

sebastian.paluch@samorzad.agh.edu.pl

Marcin Setlak
Członek samorządu

Student II roku Mechaniki i Budowy Maszyn

marcin.setlak@samorzad.agh.edu.pl

Zuzanna Piątek
Członek samorządu

Studentka III roku Inżynierii Akustycznej

zuzanna.piatek@samorzad.agh.edu.pl

Maciej Pilszak
Członek samorządu

Student IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn

maciej.pilszak@samorzad.agh.edu.pl

Marcin Przeszło
Członek samorządu

Student III roku Automatyki i Robotyki

marcin.przeszlo@samorzad.agh.edu.pl

Martyna Rojczyk
Członek samorządu

Studentka II roku Mechaniki i Budowy Maszyn

martyna.rojczyk@samorzad.agh.edu.pl

Mateusz Roman
Członek samorządu

Student II roku Mechaniki i Budowy Maszyn

mateusz.roman@samorzad.agh.edu.pl

Maria Sendłak
Członek samorządu

Studentka II roku Mechaniki i Budowy Maszyn

maria.sendlak@samorzad.agh.edu.pl

Łukasz Wełna
Członek samorządu

Student IV roku Inżynierii Mechatronicznej

lukasz.welna@samorzad.agh.edu.pl

Jakub Wiercioch
Członek samorządu

Student IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn

jakub.wiercioch@samorzad.agh.edu.pl

Natalia Wójcik
Członek samorządu

Studentka V roku Mechaniki i Budowy Maszyn

natalia.wojcik@samorzad.agh.edu.pl

Weronika Żmuda
Członek samorządu

Studentka IV roku Mechatronic Engineering

weronika.zmuda@samorzad.agh.edu.pl