Dzień Otwarty AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie gościła uczniów z wielu szkół w dniu 21. kwietnia b. r. Dzięki uprzejmości i pomocy Panów dr inż. Krzysztofa Kołodziejczyka oraz dr inż. Piotra Kisiel, a także zaangażowaniu koordynatorki i przedstawicielki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Agaty Parki, młodzież mogła uczestniczyć w wielu atrakcjach.W przygotowaniach do Dnia Otwartego brali udział studenci wszystkich wydziałów reprezentując uczelnię. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zapewnił niezliczone atrakcje dla zainteresowanych przyszłych żaków.

Swoją pomoc zaoferowały liczne koła naukowe funkcjonujące przy naszym wydziale, ale i nie tylko, takie jak: AGH Racing, AGH Space Systems, KN Nobel, KN Mechaników Górników, KN Akustyki Architektonicznej, KN Decybel, SKN Controllers, KN Komfort, KN Inżynierii Akustycznej, SKN Ekoakustyki ,,Żubr”, LabAcoustic oraz AGH Robotics. Dzięki uprzejmości zaangażowanych studentów młodzi uczniowie mogli podziwiać bolid biorący udział w zawodach Formuły Student i reprezentujący AGH na arenie międzynarodowej; rakietę oraz łazik kosmiczny i wiele innych atrakcji. Udostępnione na ten dzień zostały również laboratoria, w których adepci nauk technicznych oraz doktoranci i prowadzący prezentowali zautomatyzowane skarby naszej uczelni, a także sposób i cel ich użytkowania. Tego dnia odpowiedziano na wiele pytań nurtujących młodzież; dotyczyły one różnic pomiędzy kierunkami oferowanymi na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, możliwości dających studiowanie na naszym wydziale, uzyskiwanego doświadczenia i prestiżu oraz życia studenckiego związanego z obowiązkami żaka, ale i czasem wolnym. Część oficjalną zwieńczył wykład pt. ,,Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne układów napędowych samochodów”, który poprowadził dr inż. Piotr Bera.

Poza atrakcjami oferowanymi przez nasz wydział i dzięki uprzejmości i pomocy Panów potencjalni studenci mogli zapoznać się z organizacjami funkcjonującymi przy Akademii GórniczHutniczej, takich jak Uczelniana Rada Samorządu Studentów, International Exchange Erasmus Student Network czy Biuro Osób Niepełnosprawnych. Całość została udokumentowana przez Krakowską Studencką Organizację Fotograficzną.

Link do zdjęć